Wie zijn we?

Wie zijn we?

We zijn een GEMEENTE door het EVANGELIE

Het woord “Evangelie” betekent kortweg “Goed nieuws”, het vertelt over wat God gedaan heeft door Zijn Zoon Jezus Christus. Jezus kwam in deze gebroken wereld om alles te herstellen. Dit doet Hij door zondige mensen zoals wij te redden door zijn leven, dood en opstanding. Dit Evangelie vormt de kern van onze identiteit als Gemeente.

We zijn een GEMEENTE met GODS WOORD

God heeft zichzelf en Zijn Evangelie kenbaar gemaakt aan de mensen door Zijn Woord.
De Bijbel -wat eigenlijk gewoon bibliotheek wil zeggen- is een verzameling van verschillende boeken, die uiteindelijk een kern boodschap hebben: Gods Evangelie. Als gemeente staat Gods Woord dus ook centraal bij al ons doen en laten. Het is nuttig en relevant voor elk aspect van ons leven als Gemeente en daarbuiten.

We zijn een GEMEENTE TE SAMEN

God heeft de mensen niet gemaakt om alleen te zijn. Het is dus zeker niet de bedoeling om als christenen alleen door het leven te gaan. God plaatst ons samen met allerlei verschillende mensen om samen Het Evangelie te ervaren en te delen met onze naasten.